Blog

CRNI LETNJI TARTUF (Tuber Aestivum Vittad.)

Crni letnji tartuf je najrasprostranjenija vrsta tartufa nepravilno okruglog oblika sa blagim kvrgama. Peridija je tamno sive ili crne boje sa krupnim bradavičastim izraštajima. Na poprečnom preseku je svetlije braon boje sa krupnim belim žilama. Blagog je i prijatnog ukusa. Plodonosna tela sazrevaju u toku leta, od kraja maja, pa sve do kasne jeseni.

Blog

CRNI TARTUF (Tuber Uncinatum)

Veoma je sličan crnom letnjem tartufu, s tim da ima intezivniju aromu. Plodonosna tela sazrevaju od septembra do kraja decembra.

Blog

CRNI ZIMSKI TARTUF (Tuber Macrosporum Vittad.)

Miris crnog zimskog tartufa podseća na miris belog tartufa sa kojim ima još dosta zajedničkih osobina. Okruglog je ili nepravilno okruglog oblika sa blagim kvrgama. Na površini se nalazi peridija riđasto-crne boje. Na poprečnom preseku je tamno smeđe boje sa nepravilno izuvijanim belim tankim žilama. Plodonosna tela sazrevaju od septembra do kraja januara.