Blog

BELI TARTUF (Tuber Magnatum Pico)

Beli tartuf (Tuber Magnatum Pico) spada u jednu od najcenjenijih i najskupljih gljiva na svetu. Uglavnom je nepravilno okruglog oblika sa manjim ili većim kvrgama što zavisi od tipa zemljišta gde raste kao i vrste biljke sa kojom je u simbozi. Na poprečnom preseku meso je najčešće u raznim nijansama ružičaste boje sa izuvijanim beličastim venama, dok je pokorica glatka, žućkasto-beličaste ili zelenkaste boje.

Miris belog tartufa je jedinstven, intezivan i jači od mirisa drugih vrsta tartufa.

Sazrevanje plodonosnih tela traje obično od kraja septembra do kraja decembra, a za vreme blagih zima i do polovine januara.